• Postanowienia Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych z terenu działania Komisarza Wyborczego w Chełmie.
  Wzór zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 październia 2019 r.
 • Informacje Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 13 września 2019 r. o dodatkowych zgłoszeniach i losowaniach do obwodowych komisji wyborczych
  Uchwały Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie w sprawie odmowy rejestracji listy kandydatów na posłów lub kandydatów na senatora
 • Praca w Delegaturze Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie - starszy referent
  Postanowienie Prezydenta RP w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu RP i Senatu RP opublikowane w Dzienniku Ustaw
 • SPRAWOZDANIA FINANSOWE KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2018 R. - WYKAZ
  Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 21 października 2018 r.
 • MINISTERSTWO CYFRYZACJI: RODO NIE ZMIENIA ZASAD ZWIĄZANYCH Z LISTAMI WYBORCZYMI
  Zarządzenie nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim