• Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 29 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
  Informacja Komisarza Wyborczego w Chełmie o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń i losowaniach składów obwodowych komisji wyboroczych
 • Wyjaśnienia PKW z dnia 10 września 2018 r. w spr. członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 8 września 2018r. w spr. zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 8 września 2018r. w spr. powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 6 września 2018r. o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń kandydatów na członków TKW
 • WYKAZ KOMITETÓW WYBORCZYCH ZAREJESTROWANYCH PRZEZ KOMISARZA WYBORCZEGO W CHEŁMIE
  UWAGA! Informujemy, że do 6 września 2018 r. można zgłaszać kandydatów na członków Terytorialnych Komisji Wyborczych
 • Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 21 października 2018 r.
  MINISTERSTWO CYFRYZACJI: RODO NIE ZMIENIA ZASAD ZWIĄZANYCH Z LISTAMI WYBORCZYMI