• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Krasnystaw
  Postanowienie Komisarza Wyorczego w chełmie z dnia 14 lutego 2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 16 stycznia 2018 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stary Brus
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wojsławice
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Siedliszczu
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Gminy Izbica
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Hanna
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Rejowcu