• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 16 stycznia 2018 r.
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stary Brus
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wojsławice
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Siedliszczu
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Gminy Izbica
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Hanna
  • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Rejowcu