• Postanowienie Nr 533 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 10 maja 2016r w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Rudnik
    Postanowienie 532 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 18 kwietnia 2016r