• Postanowienie nr 3 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 11 kwietnia 2018 r. w sprawie podziału gminy Białopole na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Krasnystaw
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 10 kwietnia 2018r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Sawin
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu Wójta Gminy Krasnystaw
 • Postanowienie Komisarza Wyorczego w Chełmie z dnia 14 lutego 2018 r.
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 16 stycznia 2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Stary Brus
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Wojsławice
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miejskiej w Siedliszczu
  Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Gminy Izbica