• Wykaz Urzędników Wyborczych powołanych na obszarze działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie
  Wyjaśnienia i informacje dla kandydatów na urzędników wyborczych
 • Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie
  Zarządzenie nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim
 • Informacja o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Stary Brus w okręgu wyborczym nr 6 zarządzone na dzień 25 marca 2018 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miasta Krasnystaw w okręgu wyborczym nr 12 zarządzone na dzień 7 stycznia 2018 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Wojsławice w okręgu wyborczym nr 8 zarządzone na dzień 3 grudnia 2017 r.
 • Wybory samorządowe - zobacz filmy i dowiedz się więcej
  Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego