• Terminy przeprowadzanych wyborów oraz referendów lokalnych w toku kadencji 2014-2018
    Wykaz komitetów wyborczych zobowiązanych do złożenia sprawozdania finansowego
  • Wzory dokumentów