• Konsultacje dotyczące wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych w Delegaturze KBW w Chełmie

 • Inicjatywa referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kamień

 • Komisarz Wyborczy w Chełmie - spotkania z młodzieżą propagujące wiedzę o prawie wyborczym

  Spotkania Komisarza Wyborczego z młodzieżą licealna i studencką

 • Lista laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie

   

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" Delegatura w Chełmie

 • Wykaz przeprowadzanych wyborów uzupełniających na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Chełmie

 • Konsultacje dotyczące wzorów kart do głosowania w wyborach samorządowych w Delegaturze KBW w Chełmie
 • Inicjatywa referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kamień
 • Komisarz Wyborczy w Chełmie - spotkania z młodzieżą propagujące wiedzę o prawie wyborczym

  Spotkania Komisarza Wyborczego z młodzieżą licealna i studencką

 • Lista laureatów I etapu Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" - z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie

   

 • Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Prawie Wyborczym "Wybieram Wybory" Delegatura w Chełmie
 • Wykaz przeprowadzanych wyborów uzupełniających na obszarze działania Komisarza Wyborczego w Chełmie