• Wzór zaświadczenia dla obserwatora społecznego
  Wzór zaświadczenia dla męża zaufania
 • "Jak uzyskać zaświadczenie o prawie do głosowania?"
  "Jak głosować przez pełnomocnika?"
 • "Co zrobić, aby zagłosować poza miejscem zamieszkania?"
  "Co zrobić, aby zagłosować w miejscu zamieszkania?"
 • "Mężowie zaufania i obserwatorzy społeczni"
  Co zrobić, aby zagłosować za granicą? (poradnik i spot)
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych z terenu działania Komisarza Wyborczego w Chełmie.
  OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Chełmie z dnia 16 września 2019 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w okręgu wyborczym nr 7 w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej