• Protokół Rejonowej Komisji Wyborczej nr 21 w Chełmie
  Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej w Lublinie z dnia 17 maja 2019 r.
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego
  Postanowienia Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 6 maja 2019 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych z terenu działania Komisarza Wyborczego w Chełmie
 • INFORMACJA REJENOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ NR 21 W CHEŁMIE Z DNIA 15 KWIETNIA 2019 R.
  Uchwała nr 11/2019 Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie powoływania obwodowych komisji wyborczych w obwodach głosowania utworzonych w kraju, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Parlamentu Europejskiego
 • Wykaz zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego złożonych Państwowej Komisji Wyborczej w związku z wyborami do Parlamentu Europejskiego zarządzonymi na dzień 26 maja 2019 r.
  Adresy stron internetowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
 • Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 27 lutego 2019 r. o postanowieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zarządzenia wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego oraz o okręgach wyborczych i siedzibach okręgowych komisji wyborczych
  Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych