• Wybory ponowne do Rady Powiatu w Chełmie w okręgu wyborczym Nr 1 w obwodzie głosowania Nr 1 w Mieście Rejowiec Fabryczny zarządzone na dzień 2 czerwca 2019 r.