• Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniajacych do Rady Gminy Rudnik i Rady Gminy Izbica
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Żółkiewka w okręgu wyborczym Nr 11 zarządzone na dzień 14 kwietnia 2019 r.
  • WZORY DOKUMENTÓW - WYBORY W TOKU KADENCJI 2018 - 2023
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Izbica w okręgu wyborczym nr 9 zarządzone na dzień 3 marca 2019 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rudnik w okręgu wyborczym Nr 1 zarządzone na dzień 24 lutego 2019 r.