• Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 30 listopada 2018 r. o miejscu, czasie oraz terminie składania sprawozdań finansowych
    SPRAWOZDANIA FINANSOWE KOMITETÓW WYBORCZYCH UCZESTNICZĄCYCH W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH W 2018 R. - WYKAZ
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 19 grudnia 2018 r. o miejscu, czasie oraz sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.