• WYNIKI WYBORÓW BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I PREZYDENTÓW W PONOWNYM GŁOSOWANIU W DNIU 4 LISTOPADA 2018 R.
    Wyniki wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.