• KOMUNIKAT w sprawie terminu i miejsca losowania jednolitych numerów listom kandydatów na radnych komitetów wyborczych w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 29 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami do rad gminy, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborami wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
  • Komunikaty Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 14 sierpnia 2018 r. w sprawie zawiadomień o utworzeniu komitetów wyborczych, zgłaszaniu kandydatów do składów terytorialnych komisji wyborczych oraz liczba mieszkańców w poszczególnych gminach