• GŁOSOWANIE PONOWNE Wykaz gmin w których odbędzie się II tura głosowania na Wójta/Burmistrza/Prezydenta:
  Akt pełnomocnictwa - Głosowanie Korespondencyjne
 • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie zmiany w składach Obwodowych Komisjach Wyborczych
  Informacja o aktualnych składach Obwodowych Komisjach Wyborczych z dnia 20.10.2018 r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 2 października 2018 r. w sprawie pierwszych posiedzeń OKW
  Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 29 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych
 • Informacja Komisarza Wyborczego w Chełmie o możliwości dokonania dodatkowych zgłoszeń i losowaniach składów obwodowych komisji wyboroczych
  Wyjaśnienia PKW z dnia 10 września 2018 r. w spr. członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych.
 • Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie, wzoru zgłaszania oraz zasad powoływania tych komisji w tym trybu przeprowadzania losowania, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st Warszawy i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów mias
  Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 pażdziernika 2018 r.