• Kalendarz wyborczy
    Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast - 21 października 2018 r.
  • TWORZENIE KOMITETÓW WYBORCZYCH - INFORMACJE I WZORY DOKUMENTÓW