• Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Hanna przed upływem kadencji
    Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Dorohusk przed upływem kadencji
  • Referendum w sprawie odwołania Rady Gminy Dorohusk przed upływem kadencji
    Referendum w sprawie odwołania Wójta Gminy Rejowiec przed upływem kadencji