• Wybory przedterminowe wójta Gminy Dorohusk Przeprowadzone 19 października 2008 r.
    Wybory przedterminowe wójta Gminy Żółkiewka Wybory przedterminowe wójta Gminy Żółkiewka - 27 stycznia 2008 r.