• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Urszulin, zarządzone na dzień 15 września 2013 r.