• Postanowienie Komisarza Wyborczego z dnia 12 października w sprawie podziału Gminy Sawin na stałe obwody głosowania ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib obwodowej Komisji Wyborczej
    Postanowienia Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzone na dzień 13 października 2019 r.
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r.
    Propozycje zmian siedzib obwodowych komisji wyborczych.
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie podziału na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
    Podział Gmin/Miast na okręgi wyborcze i stałe obwody głosowania