• Informacje dotyczące zasad finansowania kampanii wyborczej oraz sporządzania sprawozdań finansowych
    Komunikaty Komisarza Wyborczego w Chełmie dotyczące składanych sprawozdań finansowych w toku kadencji 2014-2018
  • Sprawozdania finansowe komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach w toku kadencji 2014-2018
    Informacje o zasadach finansowania kampanii wyborczych i sporządzaniu sprawozdań finansowych