• Wykaz komitetów wyborczych, których zawiadomienia o utworzeniu przyjął Komisarz Wyborczy w Chełmie