• Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie Nr 40/06 z dnia 28 września 2006 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
    Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 23 października 2006 r.