• Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 27 sierpnia 2014 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 27 sierpnia 2014 r. o liczbie mieszkańców w gminach
  • Informacja o losowaniu kandydatów do terytorialnych komisji wyborczych
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 22 września 2014 r. w sprawie powołania terytorialnych komisji wyborczych
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie o losowaniu numerów dla list kandydatów na radnych w wyborach zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
    Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie o przyznanych numerach dla list kandydatów w wyborach do rad powiatów zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.
  • Postanowienia Komisarza Wyborczego w Chełmie o zwołaniu pierwszych sesji rad