• Komunikat Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie z dnia 23 marca 2015 r.
    Wyniki głosowania na obszarze działania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polski - 10 maja 2015 r.
  • Wyniki głosowania na obszarze działania Okręgowej Komisji Wyborczej nr 10 w Chełmie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polski - 24 maja 2015 r.