• Zmiana w składzie Rady Miasta Chełm
    Zmiany w składzie Rady Powiatu Chełmskiego 12 lipca 2016 r.
  • Zmiany w skałdzie Rady Powiatu Chełmskiego
    Zmiany w składzie Rady Powiatu Krasnostawskiego
  • Zmiany w składzie Rady Powiatu we Włodawie
    Zmiany w składzie Rady Miasta Chełm