• Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 8 lipca 2019 r. w sprawie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniajacych do Rady Gminy Rudnik i Rady Gminy Izbica
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 30 listopada 2018 r. o miejscu, czasie oraz terminie składania sprawozdań finansowych
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 2 stycznia 2019 r. o komitetach wyborczych utworzonych w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Rudnik
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 19 grudnia 2018 r. o miejscu, czasie oraz sposobie udostępniania do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 3 kwietnia 2018 r. o objęciu funkcji Komisarza Wyborczego w Chełmie , właściwości terytorialnej oraz siedzibie i czasie pracy.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 24 stycznia 2018 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 11 grudnia 2017 r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 2 listopada 2017 r.
  Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zgłaszania kandydatów na członków TKW w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Krasnystaw zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r.