AKTUALNOŚCI

 • Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 28 września 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu zarządzonych na dzień 21 października.
 • Wzory dokumentów na wybory2018.pkw.gov.pl i pkw.gov.pl
 • Wyjaśnienia PKW z dnia 10 września 2018 r. w spr. członkostwa w obwodowych komisjach wyborczych.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 8 września 2018r. w spr. powołania terytorialnych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 • Postanowienie Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 8 września 2018r. w spr. zwołania pierwszych posiedzeń terytorialnych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018r.
 • Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 29 sierpnia 2018 r. o komitetach wyborczych utworzonych w związku z wyborami zarządzonymi na dzień 21 października 2018 r.
 • MINISTERSTWO CYFRYZACJI: RODO NIE ZMIENIA ZASAD ZWIĄZANYCH Z LISTAMI WYBORCZYMI
 • Postanowienie Nr 8 Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 1 sierpnia 2018 r.w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Gminy Kamień
 • Zarządzenie nr 32 Wojewody Lubelskiego z dnia 16 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do Sejmiku Województwa Lubelskiego, rad powiatów oraz rad gmin w województwie lubelskim
 • Wybory w trakcie kadencji 2014-2018
 • Zmiany w składach Rad
 • Rejestr wyborców
 • Ulotka informacyjna o rejestrze wyborców

WYDARZENIA

 • Wyniki wyborów samorządowych zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • WYNIKI WYBORÓW BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I PREZYDENTÓW W PONOWNYM GŁOSOWANIU W DNIU 4 LISTOPADA 2018 R.
 • Weszła w życie nowelizacja Kodeksu wyborczego
 • Kalendarium

  Zaznaczone wybory,
  referenda, wydarzenia

Delegatury KBW

Dane teleadresowe delegatur