• WZORY DOKUMENTÓW - WYBORY W TOKU KADENCJI 2018 - 2023
  Zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
 • Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw
 • Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców
 • Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców
  Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
 • Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej
  Tworzenie komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców