• Zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie oraz ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
  Informacja Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 20 sierpnia 2018 r. o zasadach i sposobie zgłaszania kandydatów w wyborach wójta, burmistrza, prezydenta miasta zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
 • Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do sejmików województw
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad powiatów
 • Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących powyżej 20 000 mieszkańców
  Informacja o zasadach i sposobie zgłaszania list kandydatów na radnych w wyborach do rad gmin (rad miejskich, rad miast) w gminach liczących do 20 000 mieszkańców
 • Zgłoszenia kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych
  Zgłoszenia kandydatów na członków terytorialnej komisji wyborczej
 • Tworzenie komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednej gminie liczącej do 20 000 mieszkańców
  Tworzenie komitetu wyborczego wyborców zamierzającego zgłaszać kandydatów tylko w jednym województwie