• Inicjatywa referendum gminnego w sprawie odwołania Wójta Gminy Kamień
    Inicjatywa referendum gminnego w sprawie odwołania Prezydenta Miasta Chełm i Rady Miasta Chełm
  • AKTY PRAWNE, WZORY DOKUMENTÓW, UCHWAŁY I WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE REFERENDUM LOKALNEGO
    WZÓR SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO