• Wzory dokumentów dotyczących komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających w toku kadencji 2014-2018
  Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Siedliszczu w okręgu wyborczym Nr 13 zarządzone na dzień 3 września 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Izbica w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 9 lipca 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Hanna w okregu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 7 maja 2017 r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rejowcu w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 30 kwietnia 2017 r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Rudnik w okręgu wyborczym nr 7 zarządzone na dzień 7 sierpnia 2016r.
 • Wybory uzupełniające do Rady Gminy Izbica w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 12 czerwca 2016r.
  Wybory uzupełniające do Rady Gminy Gorzków w okręgu wyborczym nr 5 zarządzone na dzień 29 maja 2016r.
 • Wykaz sprawozdań finansowych komitetów wyborczych które uczestniczyły w wyborach uzupełniających do rad gmin