• Komuniak Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 11 grudnia 2017 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 2 listopada 2017 r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 19 października 2017 r. w sprawie przyjmowania zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zgłaszania kandydatów na członków TKW w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Krasnystaw zarządzonych na dzień 7 stycznia 2018 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie z dnia 12 września 2017 r. w sprawie zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego i zamiarze zgłaszania kandydatów na radnego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Wojsławice zarządzonych na dzień 3 grudnia 2017r.
  • Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie w spr. udostępnienia do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych do Rady Miejskiej w Rejowcu zarządzonych na dzień 30 Kwietnia 2017 r.
    Komunikat Komisarza Wyborczego w Chełmie w sprawie udostępnienia do wglądu sprawozdań finansowych komitetów wyborczych uczestniczących w wyborach uzupełniających do Ragy Gminy Hanna zarządzonych na dzień 7 maja 2017 r.