• Wybory uzupełniające do Rady Gminy Izbica w okręgu wyborczym nr 1 zarządzone na dzień 9 lipca 2017 r.
    Wybory uzupełniające do Rady Gminy Hanna w okregu wyborczym nr 15 zarządzone na dzień 7 maja 2017 r.
  • Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Rejowcu w okręgu wyborczym nr 10 zarządzone na dzień 30 kwietnia 2017 r.
    Zbędne lub zużyte składniki majątku ruchomego
  • Ulotka informacyjna na temat Rejestru Wyborców